ข้อมูลกิจกรรมอาชีวะพัฒนา

ลำดับ ปี สถานศึกษา สถานที่/ประเภท รายการซ่อม สถานะโครงการ จังหวัด
2563 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน
2020-09-25 03:38:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียนเกษตร
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาเกษตร
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ราชบุรี
2563 วิทยาลัยการอาชีพเสนา วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และหอพัก
2020-09-08 11:01:09
ข้อมูลถูกต้อง พระนครศรีอยุธยา
2563 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำชาย
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ลพบุรี
2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม หอพักนักเรียน
2020-09-28 03:44:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2563 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียนชาย
2020-09-14 02:29:09
ข้อมูลถูกต้อง ฉะเชิงเทรา
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ สระแก้ว
2563 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียน บ้านพักครู ห้องน้ำนักเรียน
2020-09-16 04:11:09
ข้อมูลถูกต้อง จันทบุรี
2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
2020-09-09 08:12:09
ข้อมูลถูกต้อง ตราด
2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน นักศึกษา หอพักชาย
2020-09-10 05:55:09
ข้อมูลถูกต้อง บุรีรัมย์
2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม
2020-09-21 10:05:09
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2563 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน
2020-09-18 12:56:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียน, อาคารศูนย์วิทยบริการ, หอพัก
2020-09-10 09:44:09
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ อุบลราชธานี
2563 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานพื้นฐาน
2020-09-17 11:30:09
ข้อมูลถูกต้อง อำนาจเจริญ
2563 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหลังคาหอพักนักเรียน นักศึกษา
2020-09-18 10:38:09
ข้อมูลถูกต้อง มุกดาหาร
2563 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
2020-09-23 02:16:09
ข้อมูลถูกต้อง นครพนม
2563 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร
2020-09-17 05:54:09
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และระบบไฟฟ้า
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ หนองคาย
2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ เลย
2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ เชียงใหม่
2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียน นักศึกษา
2020-09-17 01:54:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2563 วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักครู
2020-09-22 04:43:09
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2563 วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพสอง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียน
2020-09-24 02:48:09
ข้อมูลถูกต้อง แพร่
2563 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ อุตรดิตถ์
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอาคารหอพักนักเรียน
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ตาก
2563 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม
2020-10-08 08:53:10
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ พิษณุโลก
2563 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
2020-09-10 11:14:09
ข้อมูลถูกต้อง ประจวบคีรีขันธ์
2563 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และหลังคาอาคารเรียน
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ชุมพร
2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โรงเรียนลำเลียง โรงเรียนปลายคลอง โรงเรียนเพียงหลวง15(บ้านรังแตน) วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
2020-09-21 09:37:09
ข้อมูลถูกต้อง ระนอง
2563 วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยการอาชีพละงู
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ สตูล
2563 วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพเบตง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการอาชีวะพัฒนา (ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-09-18 11:13:09
ข้อมูลถูกต้อง ยะลา
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักชายและหอพักหญิง
2020-10-06 08:37:10
ข้อมูลถูกต้อง สงขลา
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน
2020-09-16 04:34:09
ข้อมูลถูกต้อง นครราชสีมา
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน
2020-09-17 12:22:09
ข้อมูลถูกต้อง ลำพูน
2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน
2020-09-01 12:49:09
ไม่ระบุ พัทลุง
2563 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม แบบ สปช.602/26
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ กาญจนบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหลังคาห้องอนุบาล และห้องคอมพิวเตอร์
2020-09-16 10:57:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2563 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องน้ำ ห้องส้วม หอพักนอนนักเรียน
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ กาญจนบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26
2020-08-17 02:24:08
ข้อมูลถูกต้อง สุพรรณบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดคอกช้าง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
2020-08-17 02:57:08
ข้อมูลถูกต้อง สุพรรณบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
2563 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดทางหลวงฯ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
2020-09-17 10:39:09
ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
2563 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.103
2020-09-15 11:10:09
ข้อมูลถูกต้อง ลพบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ ลพบุรี
2563 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26
2020-08-15 08:31:08
ข้อมูลถูกต้อง บุรีรัมย์
2563 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมเตาเผาขยะ
2020-08-16 01:00:08
ข้อมูลถูกต้อง บุรีรัมย์
2563 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ
2020-09-16 07:18:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2563 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.104/26
2020-09-16 07:51:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2563 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 และซ่อมแซม ระบบ
2020-08-15 04:40:08
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2563 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โรงเรียนบ้านบะนกทา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
2020-08-14 05:27:08
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2563 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
2020-08-18 11:40:08
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
2020-08-17 09:54:08
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2563 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ
2020-08-15 12:47:08
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2563 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร
2020-08-14 01:38:08
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2563 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ทางเดิน โรงอาหารอาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ
2020-08-19 08:07:08
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาฯ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมลานกิจกรรม
2020-09-16 03:16:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร
2020-09-16 03:39:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2563 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนคหกรรม
2020-09-17 08:38:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมบ้านพักภารโรง
2020-08-15 02:43:08
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2563 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำและระบบไฟฟ้า
2020-09-15 06:03:09
ข้อมูลถูกต้อง แพร่
2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง โรงเรียนปงรัชดาภิเษกฯ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมเพดานอาคารเรียน
2020-08-14 12:01:08
ข้อมูลถูกต้อง พะเยา
2563 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านห้วยคอม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร 2 หลัง และโรงกรองน้ำ
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ อุตรดิตถ์
2563 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข
2020-08-19 02:54:08
ข้อมูลถูกต้อง แม่ฮ่องสอน
2563 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
0000-00-00 00:00:00
ไม่ระบุ น่าน
2563 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โรงเรียนพิไกรวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหารหอประชุม สปช.202/26
2020-09-18 11:41:09
ข้อมูลถูกต้อง กำแพงเพชร
2563 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โรงเรียนบ้านมูโนะ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
2020-09-16 02:20:09
ข้อมูลถูกต้อง นราธิวาส