ข้อมูลสถานศึกษาได้รับงบประมาณ

ลำดับ ประเภท สถานศึกษา สถานะรายงานผล ภาค อำเภอ จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี YES ภาคใต้ กระบุรี ระนอง
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี NO ภาคกลาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย NO ภาคเหนือ นครไทย พิษณุโลก
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางรอง บุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร บ่อไร่ ตราด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด YES ภาคกลาง บ้านลาด เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเบตง YES ภาคใต้ เบตง ยะลา
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี YES ภาคกลาง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพฝาง YES ภาคเหนือ ฝาง เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน YES ภาคกลาง พนมทวน กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรณานิคม สกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง YES ภาคเหนือ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพละงู NO ภาคใต้ ละงู สตูล
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสอง YES ภาคเหนือ สอง แพร่
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สอยดาว จันทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังขะ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES ภาคใต้ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเสนา YES ภาคกลาง เสนา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน NO ภาคใต้ หลังสวน ชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก NO ภาคเหนือ วังเจ้า ตาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สี่คิ้ว นครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง YES ภาคใต้ เมือง พัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี NO ภาคกลาง โพธาราม ราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน YES ภาคเหนือ แม่ทา ลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา YES ภาคใต้ รัตภูมิ สงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร อรัญประเทศ สระแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี NO ภาคกลาง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี YES ภาคกลาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ YES ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคน่าน YES ภาคเหนือ เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา YES ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแพร่ YES ภาคเหนือ เมือง แพร่
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี YES ภาคกลาง เมือง ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 NO ภาคกลาง โคกสำโรง ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเลย NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง เลย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง YES ภาคเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี YES ภาคกลาง เมือง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ NO ภาคเหนือ เมือง อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง นครพนม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โนนดินแดง บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง YES ภาคเหนือ ปง พะเยา
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี NO ภาคกลาง เมือง กาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร YES ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง หนองคาย